/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - Tlaov sprva
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

Tlaov sprva

2007-07-09 11:05:02
Frakcia Strany eurpskych socialistov v Eurpskom parlamente zorganizovala 4.-5. jla 2007 v sdle Eurpskeho parlamentu v Bruseli konferenciu s nzvom "2007 - Eurpsky rok rovnakch prleitost pre vetkch: Socialisti za spravodliv a mierumilovn spolonos". Na konferencii sa zastnili: Vladimr pidla - Eurpsky komisr pre zamestnanos, socilne veci a rovnos prleitost, Martin Schulz - prezident frakcie Strany eurpskych socialistov, Harlem Dsir a Barbara Dhrkop - viceprezidenti frakcie Strany eurpskych socialistov, viacer poslanci Eurpskeho parlamentu - napr. Martine Roure, Lissy Grner, Michael Cashman, Evangelia Tzampazi, Gary Titley, Zita Gurmai, at ...

Martin Schulz - prezident frakcie Strany eurpskych socialistov vo svojom vodnom prhovore zdraznil dleitos boja proti diskrimincii z dvodu sexulnej orientcie. Poukzal na neprijatenos dehonestujcich vyjadren prezentovanch niektormi verejnmi initemi na adresu homosexulov.

Prv panel konferencie bol zameran na aktivity Eurpskej nie v boji proti diskrimincii. Predsedal mu Michael Cashman - Co-prezident Medzinrodnej skupiny za prva gejov a lesieb v Eurpskom parlamente. Druh panel sa sstredil na rovnos prleitost v oblasti zamestnanosti a opatrenia v boji proti priamej a nepriamej diskrimincii. Catelene Passchier - tajomnka Eurpskej odborovej konfedercie (ETUC) vo svojom vystpen vyhlsila, e aj otzka rovnosti prleitost pre gejov a lesby je pre ETUC prioritou a cieom ETUC je zabezpeenie nediskriminanho zaobchdzania s touto meninou, v om vid tie lohu odborov. Tret panel bol venovan viacnsobnej diskrimincii a vo tvrtom paneli sa diskutovalo o zvzku a angaovanosti socialistov pri zabezpeovan rovnosti prleitost pre vetkch.

Zo Slovenska sa na konferencii zastnili pracovnci Sekcie udskch prv a menn radu vldy SR a Jlius Koleni, predseda sprvnej rady obianskeho zdruenia Iniciatva Inakos. Vo svojom diskusnom prspevku Jlius Koleni ocenil prstup podpredsedu vldy SR Duana aplovia, poslankyne Eurpskeho parlamentu Moniky Flakovej - Beovej, ako aj Vboru NR SR pre udsk prva, meniny a postavenie ien, k prvam gejov a lesieb. Zdraznil vak, e zo strany vldy SR ako aj strany SMER - SD nejde v dostatonej miere o iniciatvny a aktvny prstup, ktor by vlda s dominantnm zastpenm socilnodemokratickej strany mala v oblasti ochrany udskch prv uplatova. Jlius Koleni vyzval Eurpskych socialistov, aby pokraovali v dialgu so stranou SMER - SD, a to aj napriek existujcej koalcii so SNS, s cieom dosiahnu realizciu konkrtnych krokov pri zlepovan legislatvy v oblasti udskch prv, vrtane odstrnenia znevhodnenho postavenia prov rovnakho pohlavia v prvnom poriadku Slovenskej republiky.

V Bratislave 9. jla 2007.

*/