/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - Btora: Treba to zastavi
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

Btora: Treba to zastavi

2007-06-14 17:27:31
o hovorte na vyjadrenia Jna Slotu?

Jn Slota hrubm a neslchanm spsobom urazil ist skupinu obanov, nehovoriac o tne, akm hovoril s autorkou rozhovoru. Jeho slov prekrauj rmec obyajnej obianskej slunosti aj politickej kultry. Dokonca mm pocit, e podnecuj nenvis voi meninm. Je to tm zarajcejie, e vlda podporuje rzne projekty v oblasti rovnosti prleitost.

Jn Slota nepouil slovo buzerant po prv raz, pravidelne ura koalinch aj opozinch politikov. Vinou sa to vak skon veobecnou kritikou a ivot ide alej. Je to v poriadku?

Nie. Aj preto si myslm, e toto je dobr prleitos, aby sa tm zaali vne zaobera vetci politici, obianska spolonos aj mdi. Doteraz sa podobn vroky tolerovali s tm, e Slota je tak exot, ktor stoj kdesi na okraji spolonosti. V tejto chvli vak nie je marginlnou postavou, take nastal as, aby sa konene ozvala aj mliaca vina. Ak sa to nezastav, potom prdu emigranti, ktorch ozna za rkosnkov a podobne.

Podobn vroky u v minulosti spsobili viacero konfliktov. Je relne, e mu spusti vlnu nsilia aj v 21. storo?

Nie je to vylen. Jn Slota zasial semeno propagandistickej nenvisti, ktor me vies a k reazovej reakcii. Je to vemi nebezpen.

Kedysi ste sa zaoberali umi, ktor maj problm s alkoholom. Vedia sa vbec takto udia ovlda?

Kee poznm tto problematiku, obvam sa, e toto sa tak skoro neskon. udia, ktor maj sklon k takmuto typu sprvania a ni s tm nerobia sa k podobnmu jazyku zvykn opakovane vraca.

14. 6. 2007 | (vag)

*/