/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - Tlaov sprva
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

Tlaov sprva

2007-06-11 17:04:47
Zstupcovia Iniciatvy Inakos sa zastnia zasadnutia parlamentnho vboru da 12. jna 2007 s predpokladanm zaiatkom o 12,30 hod., kde predloia vboru svoje hodnotenie doterajieho priebehu Eurpskeho roka rovnakch prleitost pre vetkch 2007 a bud vbor informova o monostiach spoluprce pri odstraovan diskrimincie gejov a lesieb v spolonosti a pri realizcii krokov na prijatie zkona o registrovanom partnerstve dvoch osb rovnakho pohlavia.

Iniciatva Inakos vta stretov krok zo strany parlamentnho vboru NR SR pre udsk prva, nrodnosti a postavenie ien a ver, e ide o relny zujem tohto vboru riei znevhodnen postavenie prov rovnakho pohlavia v naom prvnom poriadku a e vbor bude aj v alom obdob spolupracova s Iniciatvou Inakos pri odstraovan diskrimincie gejov a lesieb na Slovensku.

V Bratislave 11. jna 2007.

*/