/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - Vbor podporil gejov a lesby
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

Vbor podporil gejov a lesby

2007-06-13 16:56:50
Tesnou vinou ho k tomu zaviazali lenovia vboru. Uznesenie poslanci schvlili na zklade nvrhu obianskeho zdruenia Iniciatva Inakos, ktor sa usiluje o prijatie zkona o registrovanom partnerstve dvoch osb rovnakho pohlavia. Jej predseda Jlius Koleni po prijat uznesenia povedal, e ide o vek pokrok. Boli by sme radi, keby bola tto legislatva prijat ete v tomto volebnom obdob. Nevidme problm ani v zloen parlamentu, ve tam m siln zastpenie socilnodemokratick strana Smer a HZDS, ktor ohlsilo smerovanie medzi liberlov.
Postoj HZDS vak k tejto tme nie je zatia jasn. Vo vbore chbal jedin zstupca hnutia Vladimr Meiar. stredn tajomnka Zdenka Kramplov nechcela poveda jednoznan stanovisko strany. Vraj ide o zvan tmu, ktor vak nebola doteraz vemi aktulna, a preto sa poslanci HZDS ou ete nezaoberali.
Niektor lenovia Smeru u v minulosti registrovan partnerstv podporili. Vo februri tak urobila eurposlankya Monika Flakov-Beov. Pozitvny postoj prezentuje aj vicepremir Duan aplovi. lenka udskoprvneho vboru Darina Gabniov tie hovor, e je potrebn legislatvne upravi postavenie homosexulnych prov. Aby tieto pry mohli ma prvny vzah, nie celkom rovnak ako heterosexuli, ale aby mali prvne krytie spoluitia.
Na otzku, i bud poslanci v tejto veci iniciatvni, ak Tomanovej rezort iadnu zmenu nepripravuje, vak neodpovedala. Ministerstvo prce sa k tme vyjadr a dnes.
Tret koalin partner SNS takto zmeny v legislatve odmieta. Vo vbore nrodniarov zastupuje ich predseda Jn Slota, ktor vak vera pri rokovan takisto chbal.
Proti je aj KDH. Podpredseda vboru pre udsk prva Frantiek Mikloko bol vera k nvrhu skeptick. Viem, ako bude hlasova KDH. Predpokladm, e v tomto volebnom obdob asi bude parlament skr zdranliv.

13. 6. 2007 | (vev, sita)

*/