/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - udskoprvny vbor parlamentu vzal na vedomie sprvu gayov a lesieb
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

udskoprvny vbor parlamentu vzal na vedomie sprvu gayov a lesieb

2007-06-12 16:55:32
"Na Slovensku neexistuje iadna intitcia, ktor by sa pecializovane zaoberala otzkami diskrimincie gayov a lesieb," povedal na zasadnut vboru predseda Sprvnej rady Inakosti Jlius Koleni. Zrove vak dodal, e pri prleitosti prebiehajceho Eurpskeho roka rovnakch prleitost pre vetkch obrtili sa na podpredsedu vldy pre udsk prva Duana aplovia, ktor prevzal ztitu nad viacermi ich aktivitami. Poda vyjadren lenov Inakosti vak politici okrem aplovia zatia vek zujem o problmy gayov a lesieb nejavili. "Slovensko zaostva za svetom," upozornil Nagy na prklady legalizcie registrovanch partnerstiev homosexulov v inch ttoch Eurpskej nie. df pa Zdroj: TASR
*/