/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - Tlaov sprva
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

Tlaov sprva

2007-06-12 16:50:25
Na dnenom zasadnut vboru NR SR pre udsk prva, nrodnosti a postavenie ien sa zastnili aj zstupcovia obianskeho zdruenia Iniciatva Inakos, ktor informovali poslancov NR SR o projekte SME TU - dni inakosti, o monostiach spoluprce pri odstraovan diskrimincie gejov a lesieb v spolonosti a pri realizcii krokov na prijatie zkona o registrovanom partnerstve dvoch osb rovnakho pohlavia.

Poslanci zobrali na vedomie informciu Iniciatvy Inakos, ako aj uznesenie Eurpskeho parlamentu o homofbii v Eurpe, vydan 25. aprla 2007, vyzvajce na ukonenie renia negatvnych obrazov homosexuality a poadujce prijatie zkonov zabezpeujcich odstrnenie diskrimincie prov rovnakho pohlavia.

V uznesen, schvlenom na podnet Iniciatvy Inakos, poslanci parlamentnho vboru NR SR uloili predsedovi vboru NR SR pre udsk prva, nrodnosti a postavenie ien, aby poiadal ministerku prce, socilnych vec a rodiny o predloenie psomnej informcie o monosti prijatia zkona o registrovanom partnerstve dvoch osb rovnakho pohlavia v Slovenskej republike s uvedenm postupnosti potrebnch krokov a s asovm harmonogramom, s termnom predloenia informcie do 30. septembra 2007.

Iniciatva Inakos privtala pozvanie parlamentnho vboru NR SR pre udsk prva, nrodnosti a postavenie ien na jeho rokovanie da 12. jna 2007 a s poteenm uvtala schvlenie uznesenia, ktor povauje za zsadn pozitvny zlom v procese smerujcemu k prijatiu zkona o registrovanom partnerstve dvoch osb rovnakho pohlavia. Tento zkon zstupcovia Iniciatvy Inakos povauj za dleit nstroj odstrnenia znevhodnenho postavenia prov rovnakho pohlavia v prvnom poriadku Slovenskej republiky.

V Bratislave 12. jna 2007.

*/