/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - aplovi je proti negatvnemu vnmaniu homosexuality
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�






© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk





Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

aplovi je proti negatvnemu vnmaniu homosexuality

2007-05-23 22:45:13
Toto uznesenie vnma ako dleit krok v snahe o eliminovanie tejto formy diskrimincie. Zdrazuje tie, e prvo na nediskriminciu je jednm z najdleitejch princpov a hodnt sasnej demokratickej Eurpy. Vo vyhlsen sa pripomna, e jednm z nstrojov Eurpskej nie presadzujcich princp rovnakho zaobchdzania v praxi je aj Eurpsky rok rovnakch prleitost pre vetkch 2007. Ten na Slovensku zabezpeuje Sekcia udskch prv a menn radu vldy SR pod gesciou Duana aplovia. Agentru SITA informoval o vyhlsen podpredsedu vldy SR pre vedomostn spolonos, eurpske zleitosti, udsk prva a meniny tlaov odbor radu vldy SR.

Dnes, 17. mja si pripomname Medzinrodn de boja proti homofbii. Jeho cieom je koordinova medzinrodn podujatia, ktor vyzvaj na celosvetov repektovanie lesieb a gayov. 17. mj bol za Medzinrodn de boja proti homofbii vybran zmerne, prve 17. mja 1990 bola toti homosexualita vyat z medzinrodnej klasifikcie chorb Svetovej zdravotnckej organizcie (WHO). Medzinrodn de boja proti homofbii si svetov verejnos pripomna od roku 2005 a podporuje ho aj Eurpsky parlament.

17. 5. 2007 16:12:00 | Copyright SITA 2007

*/