/* Iniciatďż˝va Inakosďż˝ - Archív článkov - Gayovia vo firme? Výborne
Partneri:    Filmovďż˝ festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Teplďż˝ dve percentďż˝


© 2014 Iniciatíva Inakosť,
všetky práva vyhradené

Sponzorovanďż˝ hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

Gayovia vo firme? Výborne

2007-05-23 22:38:46
Na prvý pohľad to pre našinca vyzerá trochu bizarne. Intranet IBM prináša informácie o tom, ako táto spoločnosť vychádza v ústrety gayom, lesbám, bisexuálom a transsexuálom. Keď pred 80 rokmi začala firma expandovať na zahraničné trhy, zakladateľ firmy Thomas Watson v roku 1914 ustanovil jedno zo základných pravidiel: "Respect for the individual" - Rešpekt pre jednotlivca. V roku 1899 napríklad IBM zamestnala prvé ženy a Afroameričanov a postupne sa búrali ďalšie predsudky. V 80. rokoch pribudla do antidiskriminačných firemných zásad sexuálna orientácia. Gayovia a lesby v IBM majú dnes možnosť komunikovať navzájom v rámci špeciálnych skupín, akýchsi "network groups".

Zamestnanci firmy s menšinovou sexuálnou orientáciou sa napríklad 24. apríla tohto roku mohli zúčastniť na telefonickej konferencii, ktorej témou boli problémy spojené s homosexualitou. Štyri dni predtým mali svoje otázky písomne, ale anonymne, odovzdať svojmu kolegovi Theovi van Rooyovi z Holandska. Vzhľadom na slovenské pomery to znie naozaj záhadne. Slovák si len ťažko dokáže predstaviť, čo homosexuáli na týchto fórach spolu preberajú a ako to celé funguje.

"Naj" gay-friendly firma

No to, čo je u nás predmetom všeobecného pobavenia, nebodaj odsúdenia alebo to jednoducho zostáva na absolútnom okraji záujmu, je podľa všetkého za hranicami nášho malého Slovenska priam prestížnou záležitosťou. Za svoj ústretový prístup sa IBM dočkala aj verejného ocenenia. Minulý rok bola jej britská pobočka vyhlásená za firmu, ktorá je najviac "gay-friendly", teda za firmu, ktorá najviac vychádza v ústrety gayom a lesbám. Vyplynulo to z prieskumu firmy Stonewall, čo je vysoko rešpektovaná organizácia, zaoberajúca sa rovnosťou homosexuálov v zamestnaní. Predmetom jej hodnotenia sú súkromné aj verejné firmy a hodnotí sa 20 kriteríí. IBM sa s 95 percentami vyšvihla na prvé miesto a v prvej desiatke sa ocitla aj spoločnosť KPMG, ktorá tiež pôsobí na Slovensku.

Dôverujeme diverzite

"Rozmanitosť v IBM chápeme tak, že ku všetkým zamestnancom pristupujeme rovnako, neberúc ohľad na faktory, ktoré s ich pracovným výkonom nesúvisia," povedala nám hovorkyňa IBM na Slovensku Miroslava Lhotáková.

Fakt je, že IBM nám poskytla veľa materiálov a vyjadrení, v ktorých sa to pojmami ako "diverzita" a "inklúzia" len tak hemží, ale ako to vlastne konkrétne funguje, sme si dlho nedokázali predstaviť. Materiály firmy totiž vychádzajú z prekladov z angličtiny a na Slovensku ešte nemáme tieto veci také zažité, aby sme o nich dokázali hovoriť zrozumiteľným jazykom. Podstatné však je, že aj slovenská pobočka IBM sa k zásadám svojej materskej firmy hlási. Ako hovorí Miroslava Lhotáková, keďže sú nadnárodnou spoločnosťou, osvojili si jednoducho jej kultúru. "Je to aj tým, že vo firme pracuje veľa mladých ľudí."

Dobrovoľné a anonymné

Hovorcovia iných slovenských pobočiek nadnárodných firiem namietali, že zamestnávateľ sa vôbec nemá čo starať do sexuálnej orientácie svojich zamestnancov. Miroslava Lhotáková však zdôrazňuje, že pripojenie sa k špeciálnym "gay-skupinám" na pracovisku je dobrovoľné a zapojenie sa do telefonických konferencií je prísne anonymné. O tom, že sa má konať telefonická konferencia, sa zamestnanci dozvedia buď z vnútrofiremného spravodaja, ktorý každý dostáva e-mailom, alebo z nástenky. K telefonickému hovoru sa v avizovanom čase prihlásia na základe hesla. "Ide len o to, vytvoriť pre zamestnancov takúto možnosť, nie je to povinné," vraví Lhotáková. "Telefonické konferencie vedú väčšinou vysoko postavení riadiaci pracovníci," vysvetľuje Ján Benec, ktorý sa problematikou gayov vo firme zaoberá. "Kto chce byť out, zostane out. Zamestnanci sa majú možnosť porozprávať o tom, aké je to byť na pracovisku outsiderom. Aké problémy to môže prinášať, keď musí človek skrývať svoju sexuálnu orientáciu. Môžu sa dozvedieť, kde vyhľadať pomoc alebo ako sa profesionálne vyvíjať. Nejde o to niekoho zvýhodňovať, ale dať každému rovnosť šancí. Zamestnancov to môže povzbudiť, keď sa od nadriadených dozvedia, že ich podporujú, že im ich sexuálna orientácia nie je na prekážku."

EAGLE aj na Slovensku

Existenciu "network groups" v Česku nám potvrdila aj hovorkyňa českej IMB Vladimíra Králiková. No na Slovensku vznikli takéto skupiny už pred dvomi rokmi. "EAGLE Slovakia, ktorá u nás funguje, je členom medzinárodnej siete zamestnaneckých skupín IBM," vraví Miroslava Lhotáková. Skratka EAGLE znamená Employee Alliance for Gay, Lesbian, Bisexual and Transgender Empowerment, čiže voľne preložené Zamestnanecká skupina na podporu gayov, lesieb, bisexuálov a transsexuálov. Predstavuje jednu z ôsmich kategórií spomínaných "skupín rozmanitosti". Ďalšie skupiny sa zamieravajú aj na Ázijcov, Afroameričanov, ženy, Latinoameričanov, pôvodných Američanov, ľudí so zníženou pracovnou schopnosťou a na mužov. "Existujú aj desiatky vnútrofiremných stránok, diskusné fórum, profily členov, blogy," hovorí Ján Benec. Usporadúvajú sa tiež neformálne stretnutia pracovníkov s menšinovou sexuálnou orientáciou a ich sympatizantov. "Hoci v niektorých zahraničných skupinách EAGLE je bežnou praxou spolupracovať aj s podobnými skupinami z iných firiem, na Slovensku zatiaľ nič také nefunguje."

Radšej nás necitujte

Oslovili sme viaceré nadnárodné spoločnosti so sídlom na Slovensku. Naša otázka však veľmi často vyvolala pobavenie, hovorcovia väčšinou zdôrazňovali, že zamestnancov na základe ich sexuálnej orientácie nediskriminujú, ale necítia ani potrebu tieto otázky špeciálne upravovať. "Radšej nás ani necitujte," prosili viacerí.

S ústretovým postojom sme sa stretli v spoločnosť Hewlett Packard. "Máme rozsiahly diverzitný program, ktorý je dôkladne a zároveň primerane citlivo uplatňovaný tak v centrále, ako aj v regionálnych štruktúrach," vyjadrila sa Zuzana Borovská z HP Slovakia. "Sme hrdí na to, že HP Slovakia v tomto smere patrí medzi jednu z najrozvinutejších pobočiek nášho regiónu, ktorá zabezpečuje komunikáciu ohľadom všetkých diverzitných tém." Nuž, opäť to znie veľkolepo a trochu nezrozumieľne, ale posolstvo je azda jasné. Spoločnosť HP sa za svoju podporu "inakosti", a teda gayov a lesieb, nehanbí. Hovorkyňa spoločnosti IKEA Kateřina Horová nám povedala, že špeciálne aktivity zamerané na túto problematiku síce nemajú, ale "diverzita" je podľa nej zdravá. "Doteraz sme nepociťovali potrebu špeciálnejšie sa venovať tejto otázke, ale k rodovej problematike pristupujeme štandardne podľa platnej legislatívy," uviedla hovorkyňa spoločnosti Tesco Oľga Hrnčiarová. V podobnom duchu sa vyjadrili aj hovorcovia ďalších firiem.

Vtipkovanie a vysmievanie sa

Prvý výskum týkajúci sa problematiky gayov a lesieb na Slovenksu sa uskutočnil v roku 2002. Bol súčasťou projektu Q-archív, financovaného z prostriedkov Európskych spoločenstiev a programu 1999 Phare ACCESS. Vznikol na pôde hnutia za rovnoprávnosť homosexuláov GANYMEDES. Inšpirácia uskutočniť na Slovensku výskum diskriminácie na základe sexuálnej orientácie prišla z Medzinárodnej asociácia lesieb a gayov ILGA EUROPE. Autori výskumu vravia, že aj keď bolo toto mapovanie problematiky diskriminácie sexuálnych menšín na Slovensku unikátnym výskumom, v žiadnom prípade ho nemožno považovať za hĺbkový a vyčerpávajúci. Bol skôr prvou lastovičkou v oblasti skúmania prejavov spoločenskej homofóbie a jej dopadu na homosexuálnu a bisexuálnu menšinu. Aktivisti a aktivistky, distribuujúci dotazníky, boli členmi komunity gayov a lesieb a sami boli súčasťou výskumu. Prevažná väčšina respondentov a respondentiek bola v čase výskumu v kontakte s gaysko-lesbickou komunitou. Výskum ukázal, že obťažovaniu v zamestnaní muselo čeliť 26 % respondentov z celkového počtu 251 opýtaných, čiže každý štvrtý opýtaný. Obťažovanie malo najčastejšie formu vtipkovania alebo vysmievania. Pomerne často museli zamestnanci a zamestnankyne čeliť agresívnym otázkam. Až 52 % opýtaných uviedlo, že svoju sexuálnu orientáciu skrývajú pred všetkými zamestnancami. Opýtaní pokladajú za najnebezpečnejšie odkryť svoju sexuálnu orientáciu pred zamestnávateľmi alebo nadriadenými. Je teda zrejmé, že pre väčšinu gayov a lesieb sa zdalo byť nebezpečné otvorene hovoriť o svojej sexuálnej orientácii, a to najmä pred osobami, zo strany ktorých môže prísť postih.

,b> Firme sa to vráti

Na názor sme sa opýtali aj človeka s menšinovou sexuálnou orientáciou, no neprial si byť menovaný. Podľa neho môžu byť za pohnútkami firmy IBM ľudské, ale aj obchodné, zištné dôvody - snaha zviditeľniť sa či získať si určitú klientelu. Taktiku firmy však považuje za správnu. Ľudia s menšinovou sexuálnou orietnáciou sa podľa neho vedia naplno ponoriť do práce a ak im zamestnávateľ dokáže vytvoriť prostredie, ktoré na nich nebude vplývať negatívne, dokážu to firme mnohonásobne vrátiť. "Rozmanitosť nie je len o vytváraní dobrého mena firmy," vraví Ján Benec. "Každý z nás je výnimočný, ale nik z nás nie je taký silný ako my všetci spolu. Je to sloboda byť sám sebou."

19. 5. 2007 | Iris Kopcsayová

*/