/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - NOC MZE A GALRI
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

NOC MZE A GALRI

2007-05-19 00:16:52
V rmci tohtoronej NOCI MZE A GALRI v sobotu 19. mja Vs Slovensk nrodn galria pozva na nezvyajn stretnutie s vekou a zhadnou postavou stredoeurpskeho maliarstva prelomu 19. a 20. storoia Ladislavom Mednynszkym, ktorho ivot a dielo Vm priblia vystaven maby, ako aj dokumentrny film reisra Vladimra trica. O jeho homosexualite sa v slovenskej umenovede vdy cudne mlalo a ml doteraz. Po zhliadnut filmu bud ma nvtevnci monos zastni sa ete na odbornom vklade spojenom s listovanm v skicroch maliara a tanm z dennkov, v ktorch s ukryt citov zmienky na maliarovu vek registrovan lsku, Blinta Krdiho. Ich vzah trval takmer dvadsap rokov.

16.00 MEDNYNSZKY dokumentrny film kinosla SNG, Vodn kasrne, Rzusovo nbreie 2, Bratislava

18.00 Ladislav Mednynszky vlastnmi slovami SNG, Vodn kasrne, 1. poschodie, Rzusovo nbreie 2, Bratislava
Z dennkov ta Alfrd Swan
Kurtorsk vklad: Katarna Beov

Ozvltnenm prebiehajcej vstavy diel sasnho britskho maliara a ilustrtora Davida Hockneyho bude pantomma na motvy vystavench diel. David Hockney je jednm z tch odvnejch umelcov dotkajcich sa vo svojej tvorbe problmov, ktorm sa spolonos niekedy radej vyhba. Bsne alexandrijskho Grka Constantina Cavafyho (1863 1933) ilustroval grafickmi listami plnmi muskch dvojc. Slovensk nrodn galria sa podujala predstavi osobnos tohto umelca aj mladej genercii. Formou pracovnch listov nabda mladho nvtevnka zama sa nad pre spolonos nie ahko prijatenmi medziudskmi vzahmi medzi enou a enou i muom a muom.

19.00 Svet Davida Hockneyho potichu
SNG, Esterhzyho palc, 3. poschodie, Nmestie . tra 4
inkuj: Radomr Mili a tefan Martinovi
Kurtorsk vklad: Beata Jablonsk

Navtvte nevedn podujatia tohtoronej NOCI MZE A GALRI v sobotu 19. mja 2007 v Slovenskej nrodnej galrii v Bratislave.

*/