/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - Podpredseda vldy SR Duan aplovi vta Medzinrodn de boja proti homofbii tlaov sprva
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

Podpredseda vldy SR Duan aplovi vta Medzinrodn de boja proti homofbii tlaov sprva

2007-05-17 00:14:43
Jednm z nstrojov Eurpskej nie presadzujcich princp rovnakho zaobchdzania v praxi je aj Eurpsky rok rovnakch prleitost pre vetkch 2007, ktorho realizciu na Slovensku zabezpeuje Sekcia udskch prv a menn radu vldy SR pod gesciou Duana aplovia.

Bratislava, 17. mja 2007

*/