/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - Kandidti na primtora Bratislavy sa maj vyjadri k homosexulom
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

Kandidti na primtora Bratislavy sa maj vyjadri k homosexulom

2006-11-23 21:38:15
Iniciatva Inakos je obianske zdruenie, ktorho cieom je ochrana udskch prv a zkladnch slobd obanov s homosexulnou orientciou. Predstavitelia iniciatvy s presveden, e ak sa kandidt poka o post primtora Bratislavy, hlavnho mesta Slovenskej republiky, mal by ma pozitvny vzah k rznorodosti a inakosti v spolonosti a zobra na seba povinnos akceptova potreby aj tejto, vinou v spolonosti opomnanej meniny. Poda Iniciatvy Inakos si treba uvedomi, e existuje nezanedbaten as obanov, pre ktorch s prve tieto otzky podstatou kvality ich ivota. Cieom iniciatvy je zisti hodnotov priority a princpy kandidtov, ktor bud podkladom pre odporania homosexulne orientovanm spoluobanom a ich priaznivcom.

Copyright SITA 2006

*/