/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - SITA 29.11.2006
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

SITA 29.11.2006

2006-11-29 21:36:39
M. Flakov-Beov vo svojom volebnom programe otvorene deklarovala pozitvny postoj k rznorodosti a inakosti obyvateov Bratislavy. Ako primtorka hlavnho mesta sa chce snai o dsledn dodriavanie antidiskriminanej legislatvy a o to, aby Bratislava bola mestom tolerancie k prslunkom vetkch legitmnych menn. Plnuje verejne bojova proti prejavom diskrimincie a intolerancie poas celho volebnho obdobia. Ako sa vyjadrila, bude vemi rada, ak sa Bratislava v tomto smere stane pozitvnym prkladom aj pre ostatn slovensk mest.

Sasn primtor urkovsk je presveden, e postauje poskytova mestsk sluby pre vetkch obyvateov mesta rovnako. Vo svojich odpovediach nepripa, e by mal by konfrontovan s problematikou zkonnej pravy partnerskho zvzku gejskch a lesbickch prov.

Poda Trnovca obania bu shlasia so zkonnmi podmienkami, ktor tt vytvra, alebo s snaia ich zmeni, ?no niektor stoja i mimo zkona.?

Ondria v tejto svislosti povedal, e treba zabezpei, aby platili zkony pre kadho rovnako. Je tie dleit medilne propagova rovnos v rznorodosti a inakosti.

Predstavitelia iniciatvy zaslali 23. novembra kandidtom na primtora Bratislavy list so iestimi otzkami, ktor sa tkaj ich postoja k dodriavaniu prv sexulnych menn. Okrem inho sa kandidtov ptali, i maj homosexulne orientovan udia prvo na plnohodnotn ivot bez strachu z diskrimincie, i si poda nich ich spoluitie zasli zkonn pravu alebo o mienia urobi, aby sa homosexulne orientovan obania a spolu ijce homosexulne pry ctili v Bratislave slobodne a bezpene.

*/