/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - Tlaov sprva
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

Tlaov sprva

2007-02-23 00:49:11
Poslanm Iniciatvy Inakos je ochrana udskch prv a zkladnch slobd gejov a lesieb na Slovensku a ich zastupovanie ako ich oficilny a reprezentatvny zstupca. Svojou innosou chce poukazova na diskriminciu gejov a lesieb v spolonosti a snai sa o jej odstrnenie.

Predseda sprvnej rady Iniciatvy Inakos Jlius Koleni prtomnch informoval, e Iniciatva Inakos zskala na zklade vzvy Sekcie udskch prv a menn radu vldy SR, v rmci Eurpskeho roku rovnakch prleitost pre vetkch 2007 - na ceste k spravodlivej spolonosti, finann prostriedky na realizovanie svojho projektu SME TU - dni inakosti.

Sasou projektu bud nasledovn aktivity:

 • propagovanie telefnneho sla Slovenskho nrodnho strediska pre udsk prva
 • diskusn relcie v rozhlase
 • odborn seminr na tmy:
  • Rodov stereotypy, heterosexizmus a homofbia
  • pecifik diskrimincie z dvodu sexulnej orientcie a z ostatnch dvodov
  • Multikulturalizmus v rmci neheterosexulnej spolonosti
  • Legislatvna prava spoluitia rovnakopohlavnch prov
 • divadeln predstavenie hry Nevylieiten v Bratislave
 • edukano - umeleck putovn vstava na verejnch priestranstvch v mestch na Slovensku
 • vtvarn sa na tmu Coming Out
 • vstava vtvarnch diel s vernisou, venovan Ivanovi Pogaiovi
 • putovn divadeln predstavenie hry Norman si to Ty? v mestch na Slovensku

Hlavnm cieom projektu je zviditenenie gejov a lesieb ako rovnocennej sasti naej spolonosti, ktor, spolu s inmi meninami, prispievaj k jej rozvoju rovnako ako ostatn obania Slovenskej republiky. povedal Jlius Koleni.

Zstupcovia Iniciatvy Inakos alej informovali o podmienkach vtvarnej sae Coming Out-Art. Roman Kollrik, aktivista Iniciatvy Inakos, uviedol, e zmerom sae je oceni umeleck diela, ktor o najlepie vyjadria podstatu coming out-u. Do sae bud zaraden diela vizulneho umenia, naprklad maba, vodov farby, uhlk, ceruzka, sochy, fotografie ..., doruen Iniciatve Inakos do 31. mja 2007. Dielo, ktor sa umiestni na prvom mieste postpi do medzinrodnho kola sae v jli 2007 v Antverpch v Belgicku.*/