/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - M vtvarn nadanie? Venuje sa mabe, kresbe, grafike, sochrstvu i fotografii?
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

M vtvarn nadanie? Venuje sa mabe, kresbe, grafike, sochrstvu i fotografii?

2007-05-02 08:30:15
Poli svoju mabu, kresbu, grafiku, sochu alebo fotografiu, ktor poda teba o najlepie vyjadruje podstatu coming out-u, do 31. mja 2007 na adresu: Ganymedes Iniciatva Inakos, P.O.Box 4, 830 00 Bratislava 3.

Vazn prca postpi do medzinrodnej sae Coming Out Art v jli 2007 v Antverpch v Belgicku. Sa sa kon ako jedno zo sprievodnch podujat EuroGames Antwerp 2007 Eurpskych gejskch a lesbickch portovch hier.
http://2007.eurogames.info/index.php?pid=171&language=en

  1. cena za vazn dielo v nrodnej slovenskej vtvarnej sai je 5.000,- Sk + as (letenka a ubytovanie) na medzinrodnej sai v Antverpch.


  2. cena 3.000,- Sk


  3. cena 1.000,- Sk

Plagt sae

Pravidl

ERRP 2007 rad vldy MSD

Tento dokument bol vypracovan s finannou podporou Eurpskej nie. Za obsah tohto dokumentu je vlune zodpovedn Iniciatva Inakos a za iadnych okolnost neme by povaovan za postoj Eurpskej nie alebo radu vldy SR.

*/