/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - Iniciatva iniciatvy Inakos
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

Iniciatva iniciatvy Inakos

2007-03-29 21:51:23
Iniciatva Inakos m vlastne za hlavn cie rovnoprvnos gayov a lesbiiek s heterosexulnou majoritou. Pre toto nron poslanie u dlh as organizuje rzne vzvy a petcie, ktor vak konia s nulovm vsledkom. Slovci, op raz osvieen eskou brzou, teraz chc zrovnoprvnenie eskch a slovenskch homosexulov aspo na medilnej pde. Verejnoprvna esk televzia sa v januri rozhodla vyleni off-timov as pre magazn venovan tmam blzkym a zaujmavm pre homosexulnu komunitu s krsnym cieom zabezpei aj urit osvetu heterosexulnej vine. Teraz o rovnak priestor iadaj aj slovensk gayovia a lesbiky. Ohaj sa dokonca zkonom o Slovenskej televzi, ktor vraj STV poruuje odmietanm vytvorenia takhoto formtu.

Je predovetkm naivn okava od Slovenskej televzie rovnak prstup ako od eskej. T toti pripravuje programy pre in spolonos. Km aktivity eskej gay komunity vystili pred rokom k povoleniu registrovanho partnerstva, u ns takto zvzok ani len nie je dostatonou tmou pre politick strany, aby sa ou zaoberali. A to z jednoduchho dvodu, nemaj pocit, e by sa mali. Gay komunita je na Slovensku mimo pozornosti a me si za to sama. Ako potom me okava poskytnutie priestoru vo verejnoprvnej televzii? I ke nakoniec i to je forma uptania pozornosti...na tri dni.

No a zkon o STV? Uklad jej povinnos vysiela pre nrodnostn meniny, etnick skupiny, cirkvi a nboensk spolonosti. Gay komunita nie je ani jednm. To, e je meninou je neodkriepiten, ale akou? Keby sme to vzali veobecne me by vlastne socilnou meninou. V zmysle- spoloenskou meninou. No ale zkon si socilnu meninu predstavuje nasledovne: "g) zohadovanie potrieb nepoujcich a inch socilnych menn vo vysielan". Preto sa obvam, e "tudy cesta nevede". Viem, e je u ns populrne upozorova na spoloensk problm formou napdania zkonov. Pri tan mdi m lovek pocit, e je kad protistavn.

Ma osobne by tak formt v STV poteil. S jeho realizciou a nplou by nebol problm, ve nakoniec v STV u teraz pracuje mnoho homosexulov. Na to, aby k tomu dolo vak mus televzia pociova relny zujem. alej si treba uvedomi, e je to verejnoprvna televzia, chtiac-nechtiac reflektujca zujmy ttu a jeho obanov. Pri predstave gay magaznu nevidm ancu na osvetu a priestor pre akceptovan komunitu. Vidm listy, telefonty, bruntneho Palka a partiu, vniv diskusiu v kadom mdiu s kadm politikom, ktor na seba potrebuje upozorni a vbec virvar, ktor Slovci nemaj radi. Kldek a tichko, to je nae heslo. V echch je gay komunita akceptovan pre ist stupe tolerancie spolonosti, u ns preto, lebo je skryt a ticho. Ale to je len mj nzor. V?

Marin Filk, tvrtok 29. marca 2007 14:34

*/